Maszyny

Woodcracker S

Nożyce do obcinania pniaków przy samej ziemi i ich przetwarzania.

  • Elastyczny projekt umożliwia montaż na wszystkich popularnych nośnikach.
  • Bezpieczny sposób pracy w porównaniu do techniki frezowania.
  • Dzięki obcinaniu przy samej ziemi, materiał korzeniowy pozostaje w ziemi – zachowany zostaje naturalny obieg materii.
  • Zabezpieczenie ziemi dzięki pozostającym w niej korzeniom.
  • Sposób pracy nie niszczący ziemi.
  • Odporny na zużycie i nie wymagający znacznej konserwacji.

Dodatkowa aktywacja biomasy dzięki wycince wystających z ziemi pniaków.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

  • Dokładne obcinanie pniaków przy samej ziemi.
  • Dalsza obróbka i rozdrabnianie pniaków.
  • Dodatkowa aktywacja biomasy w wyniku zbierania wystających pnia ków.
  • Zastosowanie na lekkich i piaszczystych glebach zagrożonych erozją.
S 200 S 400
Rozwarcie (mm) 410 600
Szerokość cięcia (mm)
240 480
Masa własna (wyposażenie podstawowe) (kg) 170 760
Zalecana wydajność hydrauliki (l/min.) ca. 25-60 60-120
Zalecane ciśnienie (bar) 180-240 240-270
Ciężar nośnika (t) 1,5-6 maks. 18