Wydarzenia

Konferencja DROGI LEŚNE

 

TERMIN:  26 maja 2017 roku, w godzinach od 10.00 do 16.00

MIEJSCE: Hotel Dobieszków, Dobieszków 70, 95-010 Stryków

Program:

10.00 – Konferencję otwiera Rafał Jajor, redaktor naczelny GAZETY LEŚNEJ;

10.20 – dr hab. inż. Grzegorz Trzciński, Katedra Użytkowania Lasu SGGW: „Konstrukcje nawierzchni dróg leśnych w zmiennych warunkach terenowych – technologie i materiały”;

10.50 – Piotr Młynarczyk, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: „Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Lasach Państwowych”;

11.10 – Arkadiusz Kuliberda, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi: „Drogownictwo leśne na terenie RDLP w Łodzi

11.30 – Technologie i maszyny: Alians Trade, Bobcat, Caterpillar, Cemex, OTL Jarocin, Pietrucha, Utech;

12.00 – kawa;

12.20 – Technologie i maszyny – ciąg dalszy;

15.00 – pokaz pracy maszyn,

16.00 – lunch, zakończenie konferencji,

Cały dzień – wystawa maszyn przeznaczonych do drogownictwa leśnego.