średnio ciężka łyżka kosząca Michaelis SG

średnio ciężka łyżka kosząca Michaelis SG

średnio ciężka łyżka kosząca Michaelis SG

Nasza najczęściej sprzedawana łyżka kosząca niemieckiej firmy Michaelis – europejskiego pioniera technologii łyżek koszących.

Łyżka kosząca Michaelis SG to idealny sprzęt do koszenia zbiorników i cieków wodnych z wykorzystaniem koparek w klasie wagowej 5 – 10 ton a także cięższych. Dzięki przewymiarowanemu mechanizmowi napędowemu z wykorzystaniem silnika gerotorowego i mechanizmu przekładni układ cięcia odznacza się niespotykaną w tym segmencie łyżek koszących siłą i wydajnością. Przewymiarowane ostrza oraz maswywne klingi gwarantują bezawaryjną pracę w ciężkich polskich warunkach. Specjalna geometria łyżki z dużym otworem / światłem oraz niewielka głębokość znacznie usprawniają załadunek i rozładunek skoszonego mokrego materiału. Łyżka odznacza się bardzo masywną i solidną konstrukcją stalową co gwarantuje wieloletnią bezawaryjną eksploatację nawet z cięższymi koparkami. Wybór dobrze przemyślanych opcji dodatkowych pozwala dostosować łyżkę precyzyjnie do potrzeb każdego użytkownika.

Galeria

Podstawowe parametry

Model Michaelis SG
Szerokości cięcia – masa 2.00 m – 260 kg / 2.20 m – 300 kg / 2.50 m – 335 kg / 3.00 m – 420 kg
Wymagany przepływu oleju hydr.:
– szerokość cięcia 2.00 do 2.50 m 24 l/min (stała)
– szerokość cięcia 3.00 m 30 l/min (stała)
Wymagane ciśnienie oleju hydr.:
– szerokość cięcia 2.00 do 2.50 m 170 bar
– szerokość cięcia 3.00 m 150 bar