Klauzula informacyjna dla odbiorców newslettera

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UTECH Maszyny i Urządzenia Techniczne Jarosław Koenig sp. k., ul. Józefa Cygana 1, 45-131 Opole, NIP 7543162242, KRS 0000773303, REGON 68644318.
2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się na skrzynkę mailową: rodo@utech.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, dostawcy oprogramowania umożliwiającego wysłanie newslettera, firmom świadczącym usługi IT, hostingodawcy strony www.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.