Ładowarki przegubowe z osprzętem na kolumnie obrotu

Paus SL 9075

6,8 t / 75 KM / 1,0 m³

Paus SL 9088

115 KM