Zagęszczarki

Zagęszczarka Rototilt ułatwia zagęszczanie i stabilizację takich miejsc jak rowy, wykopy, skarpy czy inne nierówne powierzchnie. Uzupełniając swoją maszynę i tiltrotator o zagęszczarkę, wykonawca może wykonywać zadania zarówno szybciej, jak i przy mniejszej liczbie pracowników. Ponieważ podczas prac przy wykopach lub nasypach, nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowego personelu ani sprzętu, co wpływa na zmniejszenie potencjalnego ryzyka wypadku podczas obsługi standardowych maszyn. Oznacza to również oszczędność czasu i pieniędzy podczas kopania i rekultywacji (ponieważ wymagania prawne dotyczące pochylni mogą mieć zastosowanie, gdy w wykopie znajduje się personel).

Oprócz pracy przy wykopach i na skarpach, zagęszczarki Rototilt są również bardziej wydajnym rozwiązaniem na „lepkim” gruncie lub nierównych powierzchniach. W rzeczywistości tylko na dużych powierzchniach bez żadnego nachylenia tradycyjna zagęszczarka może dorównać zagęszczarkom Rototilt. Podczas jazdy po gruboziarnistym materiale zagęszczarka zawieszana na koparce działa znacznie lepiej i łatwiej radzi sobie z dużymi kamieniami.

Rototilt C22

od 3 do 10 ton

Rototilt C34

od 6 do 12 ton

Rototilt C41

od 10 do 20 ton

Rototilt C65

od 20 do 32 ton